Div. Morgenbrød 🍞πŸ₯

Diverse bagerbrød πŸ‘πŸ˜‰

Jeg har et lidt specielt forhold til bagerbrød , da jeg har en søster og svoger , der i mange havde deres eget bageri , og der har jeg hjulpet rigtig meget til πŸ‘πŸ˜‰

Så mit favorit morgenbrød er : Håndværkere , og spandauer med syltetøj 

Og i Aalborg , er et af de bedste steder , med bedst udvalg og flotteste brød er hos BAGER BAUN , på vesteralle , de laver gammeldags håndværks brød πŸ‘πŸ˜‰

link : https://m.facebook.com/www.baunsbageri.dk/?locale2=da_DK

Jeg ville gerne give lidt mere for godt morgenbrød πŸ‘

Godt morgen brød , er altid godt fra en god bager

Håndværker , sprød og god

Spandauer med syltetøj , klart en favorit

Smørkage , sutsko , kamel fisse , ja den har mange navne

Hanekam