Retsvæsen i danmark

MED LOV SKAL MAN LAND BYGGE !!!

 

Det er den tekst , der står på mange gamle retsbygninger rundt om i danmark.

Der er 3 former for rets niveau 

Byretten

Østre - Vestre Landsret

Højeste ret 

De fleste sager afgøres i byretten , og der er en dommer , og 2 lægdommere 

i Østre - Vestre Landsret , er der 3 dommere og 3 lægdommere eventuel nævninge

i Højeste ret , er der samme antal som i Østre - Vestre Landsret.

Man kan i de fleste tilfælde ANKE en dom fra Byretten til Østre - Vestre Landsret , det er betydeligt sværer at Anke en dom videre til Højeste ret.

Man kan i alle sager få en beskikket forsvars advokat , dette er en advokat der taler din sag 

og hvis man vinder en sag , er de det Anklagede der skal betale for forsvarsadvokaten .

I byretten i små sager kan man også vælge selv at møde op uden forsvarsadvokat 

Småsager er eksempelvis beskyldninger om : Tyveri , Færdsel osv 

I Østre - Vestre Landsret er det specielle godkendte forsvarsadvokater der må møde op , og de har forskellige farver kåber på i retssalen.

I højeste ret er det også specielle advokater , med special godkendelse for højste ret.

HUSK ALTID I RETTEN , SKAL MAN TALES SANDT , OG ER UNDER STRAFANSVAR , OG DØMMES STRENGT , HVIS MAN LYVER I RETTEN SOM VIDNE OG UNDER AFHØRING !!!!

 

Dette er blot ikke altid tilfælde , har lige overværet 2 retssager , hvor både afhørte og vidner , slap af sted med at lyve i retten , så den tiltalte blev straffet med fængsel , så efter dette giver jeg ikke en skid for vores danske retssystem , det er bundråden , og der står i strafloven 

I TILFÆLDE AF TVIVL OG MANGLENDE BEVISER , SKAL DETTE KOMME DEN ANKLAGEDE TILGODE MED FRIFINDELSE !!!!!