Opførsel som person

OPFØRSEL SOM PERSON OG OVERFOR ANDRE MENNESKER โค๏ธ

Jeg har altid haft den opdragelse overfor andre , at " MAN SKAL BEHANDLE ANDRE MENNESKER , SOM MAN SELV ØNSKER AT BLIVE BEHANDLET " 

Og med det kan siges , at jeg IKKE ER RACISTISK , men jeg kan ikke tolerere at " Dem som har en anden etnisk bagrud end dansk " skal - ødelægge - voldtage - udøve vold - tyveri - lave ballade !! "

Hvis vi skruer tiden cirka 25-30 år tilbage , til mine teenage år , fik man en på hovedet af politiet , hvis vi lavede følgende : Kørte uden styrthjelm - lavede ballade - smed fyrværkeri efter andre - ødelagde ting for andre - ikke fulgte politiets anvisninger " 

Det mangler vi i dag !!!! 

Respekt for myndighederne !!! 

For tager en politimand fat i en person i dag , råber de alle " politi vold " , det enste ballade magerne i dag er bange for , er en omgang tæsk !!!!

Og nej !!! Jeg går ikke ind for vold og voldelige personer , men har de bøller fået en løftet pegefinger og bliver ved , så frem med kniplen og giv dem nogle med den , og noget tåregas.

Alt det ballade med hash salg , og vold på gaderne , har taget total overhånd !! 

Indfør tand for tand og øje for øje tilstand , og ALLE med anden etnisk baggrund , lige gyldigt , hvor mange led vi skal ud , ville jo gerne leve efter deres egne regler , så indfør deres egne regler i lovgivningen , som f.eks , hvis du udøver voldtægt , så mister de højre hånd , ligeså hvis de stjæler , laver de ballade , så af med en finger , anden gang to fingre , så stopper det helt af sig selv !!!

Hvis folk ikke gik og lavede bander og grupper , der skal vise sig overfor hinanden , med knive , indbrud og vold , ville der blive ro på gaderne , og der skal politikerne ind over med lovgivning.

Alle som laver ballade gang på gang , straffes hårdt og brutalt med lange fængselsdomme og udvisning for bestandigt , lige gyldigt hvad tilhørsforhold de har i danmark , så er det ud af landet uden penge ELLER økonomisk hjælp.....

Så ville det danske samfund med tiden , få meget bedre økonomi til ældre , pensionister , plejehjem ... Da vi ikke skal bruge penge på en gruppe mennesker , som ikke er i danmark , og ødelægger vores hyggelige fredelige land โค๏ธโค๏ธ๐Ÿ‘