Modstandsgruppen

Modstandsgruppen “ Marie “ Fra Stenild imellem Nørager og Hobro.

Dette danner en overskrift , som siger mig meget ! 

I mange år var der tavshed om , hvor navnet “ Marie “ kom fra ? 

Det blev min mor altid kaldt af min far 🤔

Men efter lidt søgning , forskning , og en masse timer på nettet , har jeg endelig brudt koden 😉

Marie .. Var en modstandsgruppe i Stenild , som er en lille by , der ligger imellem Hobro og Nørager.

Denne gruppe var min “ Rigtige Farfar “ medlem af , min Rigtige farfar , hed Søren Christensen og ligger i dag begravet på kirkegården , sammen med min far Hans Peter Kristensen, og min farmor Johanne Kristiansen , og jeg er opkaldt , som den yngste søn efter min rigtige farfar.

Og her kommer historien om min farfar “ Søren Christensen “

Der har altid været tavshed og mysterier om min farfar , for ham vi altid har kendt som farfar , hed Magnus Christiansen og boede i mange år på Hjørringvej 140 i Frederikshavn , og arbejde i 50 år på AlphaDiesel.

Men da min farmor døde i Frederikshavn , havde hun været alene i nogle år , og Magnus var blevet begravet på Fladstrand kirke ved Frederikshavn ved hans første kone , så blev jeg forundret 🤔🤔

Jeg havde godt nok undret mig over i mange år , at min farś plejeforældre , lå begravet i kongens tisted , og at der lidt derfra var en gravsten , med navnet Søren Christensen Død “ nov. 1944 “ , hvor der også blev lagt blomster , men nu kom det frem , da min farmor blev lagt ved siden af, d. 15 aug. 2014 , blev min far så også lagt der.

 

Min farfar Søren Christensen og farmor Johanne , boede i et lille hus i Kongens tisted , min farfar var daglejer , og arbejde rundt omkring på de forskellige gårde i området , og min farmor tog ud og lavede mad til fester og sammenkomster , og lavede tøj i stand som syerske for folk.

De var meget misionske og kom meget i missionshuset i Kongens tisted , der var i farmor og farfarś hjem 4 piger og en dreng , hvor min far var drengen som den yngste født i feb. 1942 ,  og han var født cirka 3 måneder for tidligt , så han lå i en lille kasse på kakkelovnen , for at komme til krafter.

Dette her foregik under 2. Verdens krig , og i Kongens tisted , var der jo som alle andre steder småt med alt , også med arbejdskraft og penge , så min farfar Søren , tog job længere væk og var på flere ture ned til Hobro , og på den måde ( må jeg formode ) kom han i forbindelse med en modstandsbevægelse i Stenild , det gav mere i penge , og i mad og kul / koks til hjemmet , så der kunne komme mad på bordet.

Pludseligt skulle min far i pleje , hos familien Dalum på Stensbjerggaarden ved Kongens tisted , og min farś søskende kom ud og tjene i huse i Års området.

Hvorfor ???? 

Min far voksede op i Kongens tisted , og min farmor flygtede / blev hjulpet af andre grupper til Frederikshavn området , hvor hun blev husbestyreinde til at startede med hos Magnus , som hun senere blev gift med. 

Men hvorfor ????

Jow .. Min rigtige farfar Søren , var kommet med i modstandsgruppen Marie fra Stenild , de skulle hjælpe til ved en stor sabotage i Hobro .

D. 8 oktober 1944 i Tobberup ved Hobro 

Schalburgtagen.. med tog nr. FHM- 23568 , fra Aalborg og sydpå , og der skulle være bevogtningen af jernbanelinien , for at tyskerne ikke skulle opdage at netop det togsæt skulle være sprunget i luften på Hobro station , da der skulle flere højtstående tyske officerer og generaler , med videre på den transport.

Og der skulle samles rigtig mange modstandsfolk , for Hvidstengruppen , var netop blevet taget noget tid før , og dette var en af de mange hævnauktioner imod tyskerne.

Denne sabotage var så nøje planlagt , at havde det ikke været for en forsinkelse på cirka 7 min , havde det lykkedes at sprænge togsættet på Hobro station , men i stedet gik sprængningen i Tobberup , ligesom toget havde passeret min farfar på hans post hvor han stod kontrol , og pludseligt måtte de flygte over hals og hoved , og derfor blev der sendt besked til min farmor at hun skulle flygte og han selv var på flugt , og beskeden var “ Jeg tager bort et stykke tid , og du må hilse børnene , og pas på dig selv , kys far “

Så min farfar og farmor og børnene var på flugt , så min far som var yngst kom jo i pleje.

Min farfarś skæbne ville , at han blev fanget i skudveksling i Ø.Doense , i november 1944 , og blev begravet i Kongens tisted , og i hans gamle samle bog , min farmor havde , var der en tekst “ Kæmp for alt hvad du har kært , dø om så det gælder , da er livet ej så svært , døden ikke heller “ denne salmebog , fik hun overdraget i Frederikshavn i december 1944 , og med besked om at min farfar var gået bort og stedt til hvile i hans hjemby.

Så dette var historien om min Rigtige Farfar Søren Christensen.

Og hvorfor min mor altid blev kaldt for MARIE , af min far ❤️

Dette mindesmærke i Tobberup lidt syd for Hobro , minder mig om min rigtige farfar.

Her er et kort over hvor Tobberup ligger , som en lille prik ved jernbanen

Her er denne sabotage markeret i wikipedia , med sabotager i Østjylland

Her er af billeder med et sprængt tog , som blev bragt i avisen fra sabotagen

Modstandsgruppen “ Marie fra Stenild “