Emercency frq

EMERCENCY OG RESCUE !!!

PÅ AMATØRRADIOEN , ER DER INTERNATIONALE REDNING OG ALARM FREKVENSER.

PÅ VHF - UHF - HF 

PÅ 2 - 4 - 6 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 40 - 60 - 80 - 160 METER BÅNDENDE ER DER TILDELT RESCUE FREKVENSER , TIL BRUG FOR NATUR KATASTROFER OG SKOVBRANDE , F.EKS ER DER HERUNDER FREKVENSER TILDELT BRANDENE I AUSTRALIEN -

DISSE FREKVENSER ER ÅBEN TIL BRUG FRA REDNING OG BRAND !!!!

OG DER KOMMER OPDATERING MED FLERE SENERE !!!